Yoga og meditation på skoleskemaet

På Svend Gønge-skolen i Lundby, har der i en periode været yoga og meditation på skoleskemaet. Sanja Lykke Albrekt, lærer på skolen, har haft frivillig yoga og meditation siden skolestart i år. Mandag var sidste undervisningsgang.

“Jeg tænkte det kunne være en oplagt mulighed for eleverne, at komme ned og slappe af, og mærke egen krop”, siger Sanja Lykke Albrekt og tilføjer; “Vi har så travlt i dagens Danmark, og det er en god og rar måde at slutte skoledagen af på. Derudover er det også sundt for både krop og psyke, og det er en god idé lige at stoppe op engang imellem og lytte til egen krop.

Alle elever på skolen er blevet tilbudt at deltage. Elever fra 0. – 5. klasse har været fremmødt.

“Der har været lagt op til “drop-in yoga” på frivillig basis, således at man ikke har skullet binde sig til at komme hver eneste gang” fortæller Sanja. “Det har fungeret aldeles udemærket. Vi har udøvet blid yoga, lavet kropsscanninger, fået massage, og arbejdet med åndedrættet. Mange har nydt det” fortæller Sanja.

Der har været en kort evaluering i dag fra de fremmødte til dagens time. Caroline og Belinda fra 5.a er enige om at de rigtig godt kan lide slutningen af timen, hvor de hører en historie. Hver time sluttes af med dyb afslapning af krop og sind. Flere har prøvet at falde i søvn, så de måtte vækkes.

Et par piger fra 0.a tilføjer, at de rigtig godt kunne lide “dyreøvelserne”, som bl.a. er at ligge som en sæl, skyde ryg som en kat m.m.
Flere elever har udtrykt ærgelse over, at yogaen nu stopper.

“Det har været fantastisk, at kunne tilbyde denne form for undervisning. Jeg vil helt sikkert gerne gøre det igen, hvis muligheden opstår,” slutter Sanja.
Skoleelever deltager i Skolevalg 2017

I de kommende uger udfordres eleverne i folkeskolernes ældste klasser på politiske mærkesager.

Søndag d. 15. januar udskrev statsministeren Skolevalg 2017. Det betyder tre uger med fokus på politiske mærkesager, som eleverne i 8., 9. og 10. klasse skal tage stilling til. Alle Vordingborg kommunes folkeskoler er tilmeldt. Når stemmerne er talt op på valgaftenen, den 2. februar, afsløres valgresultatet på DR TV.

Forud for selve valget går et tre uger langt undervisningsforløb, hvor eleverne skal blive klogere på deres egne og partiernes holdninger.

Undervisningsforløbet er delt op i tre moduler og eleverne præsenteres i den første uge for 20 mærkesager, hvor de skal beslutte, hvilke tre sager de vil kæmpe for. I den anden uge skal eleverne lave mindst en kampagne for en mærkesag, som de skal dele på de sociale medier for at skaffe opmærksomhed og opbakning til den. I den sidste uge kommer tre af de mærkesager, som eleverne har beskæftiget sig med, til at få et særligt fokus for de politiske partiers partiprogram for Skolevalg 2017. Eleverne får udleveret valgkort og stemmesedler, og skal stemme på det parti, der bedst repræsenterer deres holdninger.

Formand for Børne,- Unge- og Familieudvalget Kirsten Overgaard er glad for, at kommunens skoler deltager i Skolevalg 2017: “Jeg hilser med stor tilfredshed, at eleverne i vores folkeskoler deltager i Skolevalg 2017, og at de på den måde bliver praktisk introduceret til at deltage i demokratiet. Skolevalg 2017 falder også rigtig godt i tråd med, at vi i Vordingborg kommune lige nu er ved at etablere et Ungdomsråd, som er en slags Ungdomsbyråd. Det er et råd, hvor elever fra 7. Klasse og op til 18 år får mulighed for at bringe sager op til politisk behandling – og det er et råd, hvor de unge får mulighed for at få indflydelse på de beslutninger, der er til politisk behandling i kommunen.”

De 20 mærkesager som eleverne skal arbejde med, som en del af skolevalget, er mangfoldige og samfundsrelevante. Eleverne skal blandt andet tage stillng til dilemmaer som: Niveauopdelte klasser i folkeskolen, gør aktiv dødshjælp lovligt og styrk Danmarks militær.

Formand for skolebestyrelsen på Svend-Gønge Skolen Kristina Themsen hilser også initiativet velkomment: ”Vi skal som forældre, men sandelig også som skole, styrke vores børns viden om vores samfund og de grundsten det hviler på. Personligt mener jeg, at det er vigtigt, at vores børn bliver oplyst og uddannet til at forstå, hvilket privilegium det er at bo i et land som Danmark med de rettigheder og forpligtigelser som et demokrati giver dem. Det er en vigtig del af vores børns dannelse og deres fremtidige engagement i vores samfund, at de er så velinformerede og oplyste som muligt.
Som forældre ønsker vi vel alle, at vores børns skole er medvirkende til at udvikle vores børn til livsduelige borgere, som kan begå sig i den verden vi lever i.”

Læs mere om Skolevalg og se alle mærkesagerne på Skolevalgs hjemmeside https://www.skolevalg.dk/

Kilde: Vordingborg Kommune
Skolernes Skakdag indtager Sjælland

Dansk Skoleskak (Foto: Andreas Ryssov)

Dansk Skoleskak (Foto: Andreas Ryssov)

Mange skoler i Region Sjælland er klar til Skolernes Skakdag. Din skole kan stadig nå at tilmelde sig hjernegymnastikkens motionsdag.

Den 12. februar 2016 er sjællandske lærere, pædagoger og elever klar med skakbrætterne, når Skolernes Skakdag igen løber af stablen. På dagen lærer eleverne at holde fokus, koncentration og at tænke fremad. Mottoet er: ”Det skal være sjovt at blive klogere”.

I Regionen har bl.a. Uglegårdsskolen i Roskilde, Svend Gønge-Skolen i Vordingborg Kommune og Nordvestskolen i Nakskov allerede forhåndstilmeldt sig.

For Nordvestskolen og Svend Gønge-Skolen bliver det andet år i træk, at de deltager i Skolernes Skakdag, mens det for Uglegårdsskolen bliver første gang, at eleverne med hinanden og lærere skal dyste om skakmestertitlen.

Skolernes elever møder også skoleskak i deres daglige undervisning, hvor alle tre skoler anvender skakken i matematik, understøttende undervisning og elevernes valgfag.

På Skolernes Skakdag dyster eleverne på tanker og idéer i aktiviteter som ’Actionskak’, hvor der både skal tænkes klart og byttes plads undervejs, eller online via www.skoleskak.dk/play. Det gode ved Skolernes Skakdag er, at alle kan være med – uanset alder, køn og kendskab til skakspillet.

Forud for Skolernes Skakdag kommer de deltagerne lærere og pædagoger i januar måned på et halvdagskursus, så de er klædt på til det royale skakspil, og ikke sættes skakmat af eleverne.

På Skolernes Skakdag i februar 2015 deltog 28.454 elever fra 226 skoler. I 2016 er de første 250 skoler som tilmelder sig garanteret en plads. Der er stadig pladser tilbage, men for at være garanteret en plads skal man være hurtig. Tilmelding via www.skolernesskakdag.dk.

Skolernes Skakdag arrangeres af Dansk Skoleskak i samarbejde med lokale skoler og partnerne Spar Nord Fonden, Børnenes Hovedstad, Billund, Skolemælk og Politiken, der også inviterer til en landsfinale til marts.
Vordingborg får del i pulje på 7,3 mio. kr. fra A. P. Møller Fonden, der skal styrke sang og bevægelse i folkeskolen

sangenshus

Sangens Hus og 16 kommuner i samarbejde om stort projekt: De kommende tre skoleår har Sangens Hus ansvar for at opkvalificere musiklærere fra hele landet med fokus på arbejdet med sang og bevægelse.

For børn er den umiddelbare lyst til at bruge krop og stemme den naturlige indgang til hele det musikalske univers. Det er påvist, at børns selvværd og sociale kompetencer vokser, når de synger sammen, og at sang og bevægelse kan bidrage til at styrke elevernes undervisningsparathed, koncentrationsevne og kropsbevidsthed. Når vi synger i skolerne, træder børnene aktivt ind i en væsentlig del af vores fælles kulturarv. Derfor er musikundervisningen i folkeskolen så vigtig.
Sådan lyder det fra Sangens Hus, som står bag projekt ’Sang, bevægelse og læring’ i tæt samarbejde med Herning Kommune og VIA University College og med deltagelse af 16 kommuner fordelt over hele landet.
Mads Bille, kunstnerisk leder for Sangens Hus, udtaler: ”Børn har en enorm lyst til at synge og det gør dem glade. Stemmen er vores eget instrument, og når børn lærer at bruge det instrument, får de adgang til et vigtigt bindeled mellem sig selv og fællesskabet. Vi er meget glade for at kunne gennemføre en så omfattende indsats for sang- og musikundervisningen i folkeskolen, som der her er tale om.”

Kort vej fra teori til daglig praksis
A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter ’Sang, bevægelse og læring’ med 7,3 mio. kr. som del af fondens overordnede folkeskoledonation.
Projektet omfatter 340 musiklærere, som får mulighed for at udvikle deres kompetencer inden for arbejdet med sang og bevægelse. 20 af lærerne vil desuden få tilbudt en uddannelse til sang og musikvejleder som et pilotprojekt.
Sangens Hus lægger vægt på at omsætte teori til daglig praksis, så musiklærerne kan tage direkte hjem til deres elever og bruge det de har lært. Musiklærerne kommer til at arbejde med deres egne sanglige færdigheder, samtidig med at de får flere redskaber til at stå for målrettede og varierede aktiviteter med sang og bevægelse. Her bliver tale om intensive og praksisnære forløb, som kombinerer holdundervisning og stemmetræning med personlig sparring ude på skolen. Et koncept, som Sangens Hus har gode erfaringer med fra tidligere projekter.

”Når man vender hjem fra et kursus er det ofte svært at komme i gang med at bruge alt det nye, man har lært. Derfor får hver musiklærer tilknyttet en sangkonsulent fra Sangens Hus, som besøger skolen ind imellem kursusdagene og støtter musiklæreren i at implementere de nye redskaber i deres egen undervisning,” forklarer Susanne Devantier Jensen, som er projektleder hos Sangens Hus. Hun tilføjer:
”Stemmen er sådan set musiklærerens vigtigste instrument. Vi har set mange eksempler på, hvordan en sangfaglig opkvalificering øger både lærerens kompetence og musikfaglige selvtillid, og det smitter direkte af på elevernes sangglæde og engagement.”

Mads Bille afrunder: ”De 340 musiklærere vil bane vejen for en endnu større udbredelse af arbejdet med sang og bevægelse i skolerne, når de kommer ud med deres nye viden og kan vise i praksis, hvad man kan med sang og hvad sang giver børn. Hvor stor en forskel det at kunne synge gør for det enkelte barn, for hele klassen, og for hele skolen.”

FAKTA
Sangens Hus er et nationalt samarbejdsforum for sangaktører, med fokus på at fremme sangen i Danmark gennem videndeling, talentudvikling og sangprojekter. Sangens Hus er støttet af Kulturministeriet og indskrevet i kulturministerens musikhandlingsplan for 2015 – 2018. Se også www.sangenshus.dk
Musiklærerne fra de deltagende kommuner kan vælge mellem kursusforløb på et halvt eller et helt skoleår, som bliver udbudt hvert år i projektets løbetid fra 2016 til 2019.
Kurserne bliver afholdt regionalt via lokale sangkraftcentre under Sangens Hus.
16 kommuner er med i projektet. Heriblandt Herning, Ikast-Brande, Thisted, Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Assens, Faaborg-Midtfyn, Lejre, Slagelse, Roskilde og Vordingborg kommuner. Der er mulighed for at invitere flere kommuner med i løbet af projektperioden.
Projekt Sang, bevægelse og læring er baseret på et gennemprøvet koncept baseret på det tre-årige projekt Find din stemme med deltagelse af over 90 midt- og vestjyske skoler.
iPad til flere elever i Vordingborgs skoler

Vordingborg var blandt de første i landet til at give iPad’s til eleverne i folkeskolen. I første omgang var det eleverne i mellemtrinnet – 4. til 6. klasse – der fik udleveret en iPad hver.

I indskolingen – 0. til 3. klasse – er der klassesæt med iPad’s og klassesæt har også været modellen i 7. til 9. klasserne indtil nu.

iPad i Vordingborgs skolerMen fremover får alle elever i 7. til 9. klasse nu også udleveret en personlig iPad. Dermed får alle elever fra 4. til 9. klasse i skolerne i Vordingborg altså en iPad.

Ordningen træder i kraft fra marts 2015.

Læs mere på Vordingborg Kommunes hjemmeside: Vordingborg styrker digitalisering i skolerne